Aby korzystać ze sklepu należy włączyć obsługę Java Script!

Users online: 1

regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego www.zdrowybrzuszek.pl – sklep. Podejmując działania przez witrynę www.zdrowybrzuszek.pl – sklep Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia działania.


§1

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem www.zdrowybrzuszek.pl – sklep jest firma Nook Hanna Kukawka-Walczak, ul. Długa 119, 66-431 Janczewo, woj. Lubuskie.

  2. Ceny podane przy poszczególnych produktach wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, ich udostępnienie osobom trzecim oraz osobom do tego nieuprawnionym lub niepełnoletnim.


§2

ZAKUPY

  1. www.zdrowybrzuszek.pl – sklep prowadzi koncesjonowana sprzedaż produktów firmy ASP Czech s.r.o.

  2. Wszystkie oferowane przez www.zdrowybrzuszek.pl – sklep towary zostały dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). Są produktami nowymi, pozbawionymi wad fizycznych i prawnych.

  3. Zamówienia na sprzedaż wysyłkowa można składać poprzez stronę www.zdrowybrzuszek.pl - sklep

  4. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę www.zdrowybrzuszek.pl – sklep Kupujący otrzymuje potwierdzenie na podany podczas rejestracji adres mail. Zamówienie można anulować w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

  5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.09.224.1797) na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pózn. zm.2) dowodem zakupu jest faktura VAT.


Strony: 1 2 3 Następna »